Partners

Partners

Renewi

Renewi, opgericht in 2017 na afronding van de fusie van Shanks Group plc met Van Gansewinkel Groep BV, is het toonaangevende waste-to-productbedrijf dat ideaal is gepositioneerd om een aantal van de belangrijkste milieuproblemen waar de maatschappij vandaag de dag mee kampt, op te lossen:聽het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van (schaarse) grondstoffen.

Renewi is beursgenoteerd aan de London Stock Exchange en onderdeel van de FTSE250 Index. Met meer dan 8.000 medewerkers in Europa en Noord-Amerika, beschikken we over veel kennis en een uitgebreid aanbod aan afvalmanagementproducten en -diensten.

Voor ons is afval een manier van denken, een kans. Wanneer we afval inzamelen, geven we het vervolgens een nieuw leven. Voor onze klanten verwerken we een breed scala van afgedankte materialen tot grondstoffen en producten. Zoals: gerecycled papier, staal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie en brandstof.鈥ㄢ╒anuit onze visie Afval Bestaat Niet, is Renewi continu op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om afvalstromen te verwerken tot waardevolle grondstoffen. De samenwerking met PMC sluit hier perfect op aan. Als partner van PMC verzorgt Renewi de logistieke kant van de circulaire oplossing: de inzameling en het transport en is de enige partij die direct vervuild staal levert aan PMC.


Renewi

Dit project wordt medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Economic Board Groningen en de Provincie Groningen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma.

Renewi
Renewi
Renewi

NIBC

Ter ondersteuning van de ambitieuze plannen van PMC, heeft NIBC zowel eigen vermogen als aandeelhouder als het beschikbaar stellen van additionele financiering door een mezzanine lening geinvesteerd. NIBC heeft een op maat gemaakte oplossing geboden wat karakteristiek is voor de flexibiliteit van NIBC en maatwerk oplossingen.


BNG

Sinds 1914 financiert BNG Bank de Nederlandse publieke sector. Onze klanten zijn (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.


K眉ttner

Meer dan 60 jaar ervaring en kennis op het gebied van industri毛le fabrieksengineering met een speciale focus op: materiaal handling; industri毛le ovens; afvoergasreiniging en hitte behandeling.


VSB

Visser & Smit Bouw (een VolkerWessels onderneming) is een innovatieve bouwer met 150 jaar ervaring en kennis van de nieuwste technologie毛n. We ontwerpen, realiseren en onderhouden blijvend aantrekkelijke huisvesting in de complexe utiliteitsbouw en in de industriebouw. We doen dat voor trotse opdrachtgevers die net als wij plezier beleven aan het proces en gebruik van ons product, dat we meerjarig in topconditie kunnen (onder)houden.

Dagelijks realiseren we projecten in met name logistiek complexe gebieden, zoals binnenstedelijk en locaties die 24 uur per dag moeten blijven functioneren. Denk hierbij aan energiecentrales, industri毛le plants, binnenstedelijke herontwikkeling, luchthavens en academische ziekenhuizen. We doen dit op basis van allerlei contractvormen, van DBFMO, alliantie, design & construct en bouwteam tot traditionele bestekken.


groningen seaports

De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.


GROEIfonds

Het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) is een initiatief van de Economic Board Groningen, de organisatie die is opgezet om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven. Het fonds heeft nog dertig miljoen euro beschikbaar voor de financiering van plannen van ondernemers in negen Noord-Groninger gemeenten. GROEIfonds verstrekt achtergestelde leningen en participeert in bedrijven. Het fonds steunt starters 茅n MKB- en grootzakelijke bedrijven die hier al zijn gevestigd 贸f die zich hier willen vestigen.


groningen seaports

Groningen Seaports is de commerci毛le exploitant, ontwikkelaar en de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industri毛le en MKB-klanten 鈥 van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden.

Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met Nouryon (voormalig AkzoNobel) en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als ENGIE, NorNed, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent. En dat trekt weer energiegebruikers aan: Google breidt haar grootste datacenter van Europa uit in de Eemshaven.

Via weg, spoor, diepzee en binnenwater zijn de havengebieden optimaal en snel bereikbaar en met meer dan 700 hectare beschikbaar terrein is er nog alle ruimte om te ondernemen.

Bent u actief in de offshore wind business of datacenterbranche, dan is de Eemshaven de plaats waar u het beste tot uw recht komt. Voor chemische bedrijvigheid of circulaire economische activiteiten is Delfzijl de aangewezen locatie. Benieuwd wat de Eemshaven of de haven van Delfzijl u kan bieden? Neem gerust contact op, dan kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden.


SGS

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Zij staan bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1650 kantoren en laboratoria met meer dan 80.000 werknemers.


Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau sinds 1881. Onze circa 7.000 professionals leveren diensten op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 130 landen. Ons doel is toegevoegde waarde te realiseren voor onze publieke en private klanten en tegelijkertijd bij te dragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Deze zijn onder meer de groeiende wereldbevolking en de gevolgen voor onze stedelijke gebieden waaronder de beschikbaarheid van grondstoffen, de vraag naar energie en anders omgaan met afval.


Jansen Recycling Group

Jansen Recycling Group is een van de grootste recyclers van ferro en non-ferro materialen in de Benelux. Vanuit twee werven in Dordrecht en Vlaardingen wordt met een team van 70 enthousiaste medewerkers hard gewerkt aan de visie: 鈥榃erken aan een wereld zoals die bedoeld is鈥. Dit betekent dat we een positieve impact willen hebben op de mens en het milieu, onze kernactiviteit is dan ook het in de kringloop houden van waardevolle grondstoffen. Jaarlijks gaat dit om ruim 500.000 ton aan ferro- en non-ferro materialen, afkomstig van metaalverwerkende industrie毛n, sloopbedrijven en metaalhandelaren. Na sortering, verkleining en verwerking wordt dit materiaal als secundaire grondstof geleverd aan staalfabrieken en smelterijen, wereldwijd. Als aandeelhouder en financier is Jansen Recycling Group vanaf het eerste begin nauw betrokken. PMC biedt met de nieuwe fabriek een oplossing voor vervuild staalschroot, een probleem dat wij vanuit de schrootmarkt goed kennen. Het concept van PMC past naadloos in onze ambitie om innovatieve, circulaire oplossingen te realiseren.


RWTH Aachen University

De afdeling van Ferro Metallurgie is actief op het gebied van onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van staalproductie en staalverwerking evenals het legeren met non-ferro metalen. De onderzoeksprojecten zijn gericht op actuele vraagstukken en dragen daarmee bij aan het oplossen van huidige problemen binnen de industrie. Educatie en onderzoek aan de IEHK zijn georganiseerd binnen de stoel van Ferro Metallurgie van Prof. Bleck, en de stoel van Metallurgie van Ijzer en Staal bestuurd door Prof. Senk.


EIT RawMaterials

EIT RawMaterials, ge茂nitieerd door het EIT (European Institute of Innovation and Technology), een orgaan van de Europese Unie, is het grootste en sterkste consortium in de grondstoffensector wereldwijd. De visie van deze organisatie is een Europese Unie waarin grondstoffen een strategische sterkte zijn. De missie is om het concurrentievermogen, de groei en de aantrekkelijkheid van de Europese grondstoffensector te stimuleren via radicale innovatie en ondernemerschap.

EIT RawMaterials verenigt meer dan 100 partners – universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven – uit meer dan 20 EU-landen. Zij werken samen aan het vinden van nieuwe, innovatieve oplossingen voor het veiligstellen van de levering van grondstoffen en het verbeteren van de sector over de gehele waardeketen 鈥 van winning tot verwerking, van recycling te hergebruiken.

Er zijn zes regionale vestigingen in Belgi毛, Finland, Frankrijk, Itali毛, Polen en Zweden. Deze zogenaamde co-locatie centra vertegenwoordigen de verschillende regionale ecosystemen en bouwen bruggen tussen het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs.

EIT RawMaterials streeft naar een significante verbetering van de innovatie in de grondstoffensector door het delen van kennis, informatie en expertise. Ondernemers, Start-ups en Kleine en Middelgrote Ondernemingen ontvangen financiering en ondersteuning via het partnernetwerk en samenwerking bij activiteiten.

EIT RawMaterials zal een aanzienlijke impact hebben op het Europese concurrentievermogen en de werkgelegenheid door het bevorderen van innovatie en het in staat stellen van studenten, ondernemers en onderwijs partners richting de circulaire economie te bewegen. Dit zal resulteren in de introductie van innovatieve en duurzame producten, processen en diensten, alsmede getalenteerde mensen hetgeen zal leiden tot meer economische, ecologische en sociale duurzaamheid voor de Europese samenleving.