Over vervuild staalschroot

Vervuild staalschroot

Wat is vervuild staalschroot?

Staal dat vervuild is, door bijvoorbeeld asbest en chroom 6, komt op diverse plekken voor in onze samenleving. Het wordt gebruikt in gebouwen, hoogspanningsmasten en industri毛le installaties zoals buizen, flenzen en ketels. Als een object gesloopt wordt, dient het vervuilde staalschroot gereinigd te worden voordat het kan worden hergebruikt. Dat gebeurt onder speciale arbeidscondities.

Dit is een lastig, tijdrovend en kostbaar proces waarbij mens en milieu worden blootgesteld aan Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals asbest of chroom 6. Enerzijds gedurende de schoonmaak van het object en anderzijds omdat er asbesthoudend afval ontstaat dat gestort moet worden. In sommige gevallen kan het staal namelijk niet gereinigd worden omdat het technisch of economisch niet haalbaar is en wordt het gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Voor staal met deze vervuiling is nu een oplossing! Het proces van 海角认证 Metal Company is geschikt voor het verwerken van staal in combinatie met vervuilingen

Markt van vervuild staalschroot

Schroot is een afvalproduct en wordt via een fijnmazig netwerk ingezameld, gesorteerd en opgewerkt, zodat het uiteindelijk in grotere volumes verkocht kan worden aan de staalindustrie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ijzer, dat ferroschroot genoemd wordt, en non-ferro schroot, waaronder de metalen vallen. Schroot komt beschikbaar op diverse plekken in de samenleving en is afkomstig van afgedankte of anderszins onbruikbare objecten of van een metaalbewerkingsproces. Daarnaast kan het productie-afval van de ijzer- en staalindustrie opnieuw worden ingezet. Schroot wordt dagelijks wereldwijd verhandeld waarbij ferro-schroot het grootste volume vormt. Uit een onderzoek van BIR (Bureau of International Recycling) is gekomen dat ongeveer 630 miljoen ton schroot wereldwijd is verhandeld. Schroot wordt onderverdeeld in diverse categorie毛n op basis van de mate van vervuiling (zand, hout, plastic), densiteit en homogeniteit. Al deze elementen zijn bepalend voor de kostprijs. Staal vervuild met, bijvoorbeeld, asbest of chroom 6 komt niet terecht bij de schroothandel. Dit materiaal wordt of schoongemaakt of, wanneer dat economisch of technisch niet haalbaar is, gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Daardoor gaat een waardevolle grondstof verloren of dienen er hoge kosten gemaakt te worden om het geschikt te maken voor hergebruik.

ZZS Stoffen en het proces van PMC

Bron:

ZZS
Proces van PMC
Asbest Wordt vernietigd
PAK Worden vernietigd
PCB’s Worden vernietigd
Halogenen (EOX) Worden vernietigd
Chroom-6 Geneutraliseerd en als filterstof afgevangen
Kwik Geneutraliseerd en als filterstof afgevangen
Andere zware metalen Geneutraliseerd en als filterstof afgevangen
Dioxinen Kunnen niet ontstaan (dit zijn namelijk geen vervuilingen aan staal, ze kunnen eventueel ontstaan bij te trage afkoeling in rookgasreiniging, maar dat wordt bij PMC voorkomen)

Acceptatie- en verkoopvoorwaarden

Alle verontreinigingen in combinatie met staal, met uitzondering van licht radioactief materiaal (NORM), gevaarlijke en niet gevaarlijke, kunnen worden verwerkt in de installatie van PMC. De mogelijke verontreinigingen betreffen onder andere ook zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). PMC hanteert aanleverwoorden voor alle vormen van staalschroot. De algemene acceptatie- en verkoopvoorwaarden zijn hieronder in te zien en/of te downloaden.


LET OP! Beperkingen in lossen i.v.m. klemtechniek container

Offerte aanvraag circulair verwerken staalschroot

LET OP PRIJSCORRECTIE DOOR ENERGIETOESLAG!

In ons recyclingproces worden wij hard geraakt door de extreem hoge energietarieven. In 2021 zijn de prijzen van elektriciteit 聽met meer dan 300% gestegen en de gasprijzen met meer dan 400%. Deze enorme prijsstijgingen hebben wij tot nog toe niet verwerkt in onze tarieven. Echter, het niveau van de prijzen blijft zeer hoog (elektriciteit) of stijgt nog verder tot ongekende hoogte (gas). Daardoor zijn ten opzichte van januari jl. zijn de energieprijzen in onze kostprijs nog verder gestegen met meer dan 50%.

Door deze situatie zijn wij nu helaas genoodzaakt om tijdelijk onze gate-fee met een energie correctie hierop aan te passen. Zo kan de continu茂teit van de verwerking van uw gecontamineerd staalschroot gewaarborgd blijven.

Concreet betekent dit dat wij met ingang van 01-05-2022 op onze gate-fee tarieven een energie-correctie zullen moeten doorvoeren van 鈧 100,00 per ton.

PMC biedt een veilige, circulaire en betaalbare oplossing voor het recyclen van vervuild staalschroot. Onder andere vervuilingen zoals asbest, Chroom-6, PCB鈥檚 en kwiksulfide kunnen wij moeiteloos omzetten in de schone premium grondstof 海角认证 Metal Blocks.

PMC werkt samen met diverse afvalinzamelaars waaronder ten aanzien van het inzamelen van staal met asbest. Zij kunnen tegen scherpe tarieven voor u logistiek verzorgen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met 海角认证 Metal Company via onderstaand formulier.